CQC - China Quality Certification Center

Section 9, No.188, Nansihuan (the South Fourth Ring Road) Xilu (West Road), Beijing 100070, China

 

Contact Person: Pan Ying

Email: panying@cqc.com.cn

 

Contact Person: Liu Jia

Email: liujia@cqc.com.cn

 

Phone: +86 10 8388 6615, +86 10 83886616

Fax: +86 10 83886647

Website: http://www.cqc.com.cn/www/english/